ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562