ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำหลวงพ่อเพชร อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะของชาวอำเภอเชียงของ และเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล แก่เมืองเชียงของและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ