น้อมรำลึก “สมเด็จย่า” รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค.-1 พ.ย.63

🙏🙏 น้อมรำลึก "สมเด็จย่า" รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค.-1 พ.ย.63

👨‍🦰👨‍🦰 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพุธที่ 21 ต.ค. นี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 ต.ค. - 1 พ.ย. 63

✨✨ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 25 รูป ในวันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 07.30 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมพิธี ต่อจากนั้นมีพิธีวางพานพุ่มหน้าพระราชานุสาวรีย์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” การจัดนิทรรศการและการให้บริการทางการแพทย์ และการบรรยายพิเศษพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

📌📌 กิจกรรม

🖇️ จัดนิทรรศการ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 25 ต.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร

🖇️ จัดนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ต.ค. 63 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด โดยจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์ดอยตุง ฝีมือคนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

🖇️ จัดแสดงดนตรีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมูลนิธิสิรินธร ในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📚📚 เชิญชวนให้ประชาชนบริจาคหนังสือมีค่า เช่น นิทาน สมุดภาพ หรือหนังสือเสริมความรู้ทั่วไปเพื่อมอบให้แก่น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 31 ต.ค. 63 ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์การค้าบิ๊กซี (Big C)​ ทั่วประเทศ