ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยสำนักปลัด ได้ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอีกด้วย