พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย