พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดและภาพวาดสามมิติ

พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดและภาพวาดสามมิติ บ้านหาดไคร้ ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้พัฒนาภายในมีทั้งการจัดแสดงอะควาเรียมพันธุ์ปลาต่างๆ, การจัดแสดงภาพเก่าแก่ในอดีต และภาพ 3 มิติในรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและถ่ายภาพ พร้อมกับชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยเฉพาะบ้านหาดไคร้ แหล่งจับปลาบึกตามธรรมชาติเพียงแห่งเดียวไปพร้อมๆ