ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์ วัดศรีดอนชัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์ ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย