ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน 5 หมู่บ้านในเขตบริการ จำนวน 72 ท่าน

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน 5 หมู่บ้านในเขตบริการ จำนวน 72 ท่าน ตามโครงการ ส.ท.ท.ร่วมต้านภัย ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับงบประมาณการสนับสนุนจาก สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย