วางแผนการดำเนินงานเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อวางแผนการดำเนินงานเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564