ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้ประสบวาตภัย

วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563
ณ บ้านหาดไคร้
นายณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี และนายพรศักดิ์ ดีแก้ว กำนันตำบลเวียงได้ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้ประสบวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน 2563 ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงของ