เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด(ฺBig Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด(ฺBig Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20  โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid - 19) และสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลทั่วไป ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ทำการล้างถนนสายกลาง ซึ่งเป็นถนนภายหลักในเขตเทศบาล และล้างตลาดสดประตูชัย ตลาดสดหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของด้วย