การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามเส้นทาง R3A

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามเส้นทาง R3A หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไซต์ (ONSITE) และออนไลน์ (ONLINE) เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามเส้นทาง R3A รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 คลี่คลายลง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบางกอก โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมตรีฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว