กิจกรรม Free Night Run @ ChiangKhong #1

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม Free Night Run @ ChiangKhong #1 กิจกรรมวิ่งฟรี มีรางวัล และ กิจกรรมกีฬา Surf Skate โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ดังกล่าว โดย ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายภานุวัฒน์ ศรีพวงใจ ผู้ฝึกสอน กีฬา เอ็กซ์ตรีม จังหวัดเชียงราย ร้าน Let's go Outside : Skate House ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากเด็กและเยาวชนชาวเชียงของเป็นอย่างดียิ่ง