ต้อนรับคณะ ทีม ปตท. GC เข้าดูงานโครงการ เปียกเป็นปุ๋ย

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะ ทีม ปตท. GC เข้าดูงานโครงการ เปียกเป็นปุ๋ย เพื่อเก็บรายงานการสนับสนุน ดูความต่อเนื่องของการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของโครงการ