บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลเวียงเชียงของ ได้การบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Fidelity network) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขึ้น ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กับ บริษัท ทีโอที (มหาชน) เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูง (Wi-Fi) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย