พิธีหล่อเทียนพรรษาวัดศรีดอนชัยเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564

บรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย