ร่วมตรวจสอบรายการสิ่งปลูกสร้างที่จะได้รับการส่งมอบให้กับทางเทศบาล

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญาที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต2 ร่วมตรวจสอบรายการสิ่งปลูกสร้างที่จะได้รับการส่งมอบให้กับทางเทศบาล ในเร็วๆนี้