ร่วมทำบุญสลากภัตต์ วัดศรีดอนชัยและวัดสบสม

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมทำบุญสลากภัตต์ที่วัดศรีดอนชัย หมู่ 12 และวัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง เพื่อเป็นการรักษาขบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม โดยมีกำหนดการทำบุญสลากภัตต์กับวัดภายในเขตเทศบาลฯดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ วัดหาดไคร้ หมู่ที่ 7

ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ ถวายเครื่องไทยทาน เช่น ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค หรือปัจจัยตามศรัทธา ตามหัววัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม โปรดสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า พร้อมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงานนี้ ตามความเหมาะสมต่อไป