ลงพื้นที่ บ้านหาดไคร้ เพื่อมอบกระเบื้องให้ประชาชนผู้ประสบวาตภัย

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 โครงการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตำบลตรีตำบลเวียงเชียงของ และ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ บ้านหาดไคร้ เพื่อมอบกระเบื้องให้ประชาชนผู้ประสบวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 13 กันยายน 2564