เข้าร่วมชมการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมชมการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์ )เชียงราย จุดอำเภอเชียงของ ในภาคปฏิบัติ การให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย