เข้าร่วมพิธีงานสรงน้ำพระธาตุและกิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วม พิธีงานสรงน้ำพระธาตุและกิจกรรมวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม ของพุทธศาสนิกชนนำมาซึ่งความสันติสุข ณ วัดหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย