เข้าร่วม งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา พระครูบวรรัตนธรรม

วีดีโอภาพกิจกรรม นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วม งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา พระครูบวรรัตนธรรม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ ณ วัดสบสม ใน วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564