เชิญชวนทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และนางมนตกานต์ สารทักษิณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เชิญชวนทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2564 กับทุกวัดภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ วัดหลวง หมู่ที่ 2

2. วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระแก้ว หมู่ที่ 8

3. วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 12 เวลา 10.00 น.

4. วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ วัดสบสม หมู่ที่ 3

5. วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ วัดหาดไคร้ หมู่ที่ 7

ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอเชิญร่วมทำบุญ ถวายเครื่องไทยทาน เช่น ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค หรือปัจจัยตามศรัทธา

ตามหัววัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม โปรดสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า พร้อมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงานนี้ ตามความเหมาะสมต่อไป