ร่วมงานพิธียอคุณและอัญเชิญสรีระสังขารพระครูสถิตธรรมานันท์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ลานท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ 2 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมงานพิธี ยอคุณ และอัญเชิญสรีระสังขารพระครูสถิตธรรมานันท์ โดยมีขบวนแห่ปราสาทสำเภาคำ แล้วเคลื่อนไปยังเมรุชั่วคราว ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง
โดยพระครูโสภณกิตติวัฒน์ วัดเกาะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา ในเวลา 15.00 น. พิธีขอขมาอัญเชิญสรีระสังขารพระครูสถิตธรรมานันท์ ขึ้นสู่ปราสาท นกหัสดีลิงห์ โดยพระเดชพระคุณพระครูบวรรัตนธรรม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เวลา 20.00 น. ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง พระครูภัทรวรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ จะแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์พระสงฆ์สวดอภิธรรม