ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการกาดกองแก้ว บ้านเวียงแก้ว

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่

กาดกองแก้ว เพื่อส่งมอบส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการกาดกองแก้ว

บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดังนี้

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล

(กาดกองแก้ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ส่งมอบเสาไฟไม้ไผ่ และหน้ากากพลาสติกแบบคลุมทั้งหน้า

(Face Shield) ให้แก่ผู้ประกอบการกาดกองแก้ว