CHIANGKHONG FREE SETTING

CHIANGKHONG FREE SETTING

❄️🔷️🌏❄️🔷️🌏❄️🌏🔷️❄️🌏🔷️

อำเภอเชียงของ ขอเชิญชวน องค์กร สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน และสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีความพร้อมในการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าร่วมการประเมิน Covid Free Setting เพื่อรองรับเปิดท่องเที่ยวเชียงราย 1 ธันวาคม 2564

🔰🌐สมัครผ่าน QR Code บัดนี้จนถึง 5 พฤศจิกายน 2564

🚩🔷️8 - 12 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการเข้าประเมิน

12 พฤศจิกายน 2564 สรุปรายชื่อส่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

🔶️🔸️ขอความร่วมมือ สมัครเข้าร่วมประเมินก่อน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

⭕️🔘สแกนแบบประเมิน QR Code สำหรับประเมินตัวเอง