การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาโครงการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565