การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแต่งตั้งคณะกรรมการ