กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล(เทศกาลสงกรานต์)

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้-17 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ฯลฯ โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศฒนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พ.ต.ท.เด่นชัย ศรีสุข รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ - เชียงของ อส-เชียงของ อปพร เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเชียงของ ฯลฯ โดยมีพิธีมอบป้าย ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และร่วมลงนามในสมุดเยี่ยม ณ ศูนย์อำนวยการดังกล่าวด้วย