กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณปลาบึกเจ็ดสี บ้านหัวเวียง หมู่ 1

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณปลาบึกเจ็ดสี บ้านหัวเวียง หมู่ 1 ตำบลเวียง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงของ (ศอ.จอส.พระราชทาน อ.ชข)จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายวรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป โดยจัดเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมนี้