กิจกรรมตักบาตรริมโขง ณ เส้นทางระเบียงโขง

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรริมโขง ณ เส้นทางระเบียงโขง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเส้นทางระเบียงโขงและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเชียงของให้ต่อเนื่งอและมีความยั่งยืน โดยการตักบาตรริมโขงจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 07.00-08.00 น. จุดเริ่มต้นเส้นทางระเบียงโขงบริเวณโรงแรมเดวอเตอร์ฟร้อนท์ สิ้นสุดบริเวณเสาพญานาคหน้าวัดสบสม หมู่ 3 มีพระสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาต วันละ 5 รูป