กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ระเบียงริมโขง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ระเบียงริมโขง

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ ระเบียงริมโขง นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน(เชียงของ) และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการ

กองการศึกษา พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเชียงของ ทุกภาคส่วน ร่วมใจทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อต้อนรับสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง สืบสานวิถีวัฒนธรรมล้านนา ในวันสงกรานต์ที่ 13 เมษายน 2565

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ระเบียงริมโขง