กิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ “วัดศรีดอนชัย” ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ 12 ตำบลเวียง นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ พร้อมด้วย คณะศัทธาสาธุชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2565 เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น