กิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ “วัดหาดไคร้” ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ พร้อมด้วย คณะศัทธาสาธุชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2565 เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น