กิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ “วัดหลวง” ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ พร้อมด้วย คณะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อาทิ คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญสลากภัตต์ ประจำปี 2565 เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น