กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ทนายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางประกาย บุญประคอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ