กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี นายนาวินโย เทพกิจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน