กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายวรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคล โดยมีข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงของ จิตอาสาพระราชทาน องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นำคณะจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมพิธีดังกล่าว