กิจกรรมเยาวชนเวียงเชียงของร่วมใจ เรียนรู้ภายใต้ “How to become a Youtuber”

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงเชียงของ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมเยาวชนเวียงเชียงของร่วมใจ เรียนรู้ภายใต้ "How to become a Youtuber" จัดโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับผู้นำชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงเชียงของ โดยมีวิทยากรคือ นายอนิรุตติ คำวันดี เจ้าของช่อง Chiangkong Live TV มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเป็นยูทูปเบอร์(Youtuber) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัลเนทีฟ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้