กิจกรรม เรียนรู้นอกสถานที่ ณ เสาพญานาค ระเบียงริมโขง โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ในโอกาสที่มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เสาพญานาค ระเบียงริมโขง บ้านสบสม หมู่ 3 และเส้นทางระเบียงโขงตลอดทั้งสาย