ขอแสดงความยินดี นางสาวอรพินท์ โกเสนตอ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมต้อนรับ คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นำโดยนายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาส่ง นางสาวอรพินท์ โกเสนตอ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ