ขอแสดงความยินดี นายณฤพล ประพฤติเลิศ มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมต้อนรับ คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า นำโดยนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า และนายทรงกลด วังเสมอ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ในโอกาสที่ได้เดินทางมาส่ง นายณฤพล ประพฤติเลิศ มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ