งานเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ประจำปี 2565 ณ กาดกองแก้ว ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าเล่าเมือง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ กาดกองแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา

พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ประจำปี 2565 ณ กาดกองแก้ว ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าเล่าเมือง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวต้อนรับ ภายในงานพบกับ การแสดง การสาธิตการทำห่อนึ่งปลาน้ำโขงอาหารเด่นจากโอท็อป 6 ชุมชนในอำเภอเชียงของ กิจกรรมเล่นเกมส์ ฯลฯ ที่สำคัญจับจ่ายซื้อของกิน ของใช้ อาหารพื้นถิ่น สัมผัสบรรยากาศถนนสายวัฒนธรรมย่านเก่าเล่าเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกาดกองแก้ว ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ ตลาดต้องชม กาดกองแก้ว ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าเล่าเมือง บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 เปิดตลาดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะกรรมการกาดกองแก้ว โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ ฯลฯ

ในโอกาสนี้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์

นายอำเภอเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ ฯลฯ ได้เดินทางไปกราบนมัสการพระประธานในวัดพระแก้ว และท้าวเวสสุวรรณมีอายุ 200-300 ปี ที่ประดิษฐานคู่วัดพระแก้วอีกด้วย