กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา ณ สระน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา ณ สระน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร พ.ต.อ.เจษฎา จุโฑปะมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงของ และสถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำลังผาเมือง ฯลฯ นายนาวินโย เทพกิจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวลดล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง และบุคคลากรเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน