จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกดอกทองอุไร บริเวณข้างรั้วตลอดแนวทิศตะวันตกของบ่อขยะ บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง จำนวน 209 ต้น ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร พ.ต.อ.เจษฎา จุโฑปะมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงของ และสถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำลังผาเมือง ฯลฯ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวลดล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง และบุคคลากรเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และคณะจากเทศบาลเวียง เชียงของ พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน