ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินโดยมี นายวรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงของ จิตอาสาพระราชทาน องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นำคณะจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมงานในครั้งนี้