ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศลโดยมี พระพรหมวชิรญาณ(หลวงพ่อ ดร.ไพบูลย์ สุมังคโล)ได้เป็นประธานบรรจุหัวใจ หมอชีวกโกมารภัจจ์

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อาคารนวดแผนไทย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล และพิธีบรรจุหัวใจ หมอชีวกโกมารภัจจ์ โดยมี พระพรหมวชิรญาณ(หลวงพ่อ ดร.ไพบูลย์ สุมังคโล)ได้เป็นประธานบรรจุหัวใจ หมอชีวกโกมารภัจจ์