นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ร่วมต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลยางฮอม ในโอกาสที่ได้เดินทางมาส่ง นายชยภูมิ สีเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลยางฮอม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี

เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นางภัทรธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลี ผู้อำนวยการ

กองคลัง และพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลยางฮอม ในโอกาสที่ได้เดินทางมาส่ง นายชยภูมิ สีเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลยางฮอม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ