นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ ศิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่ สำรวจน้ำป่าไหลหลาก ที่ไหลลงสู่ลำน้ำดุกและลำน้ำสม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ ศิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่ สำรวจน้ำป่าไหลหลาก ที่ไหลลงสู่ลำน้ำดุกและลำน้ำสม ภายในเขตเทศบาลฯ เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องเมื่อหลายคืนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน อันเนื่องจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้