นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายป้ายหินอ่อนแกะสลักคำกล่าวถวายสักการะบูชา เจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะ

ร่วมพิธีถวายป้ายหินอ่อนแกะสลักคำกล่าวถวายสักการะบูชา เจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ จัดสร้างถวายโดย พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์ จุลศาสตร์ รองผู้กำกับการด่านตรวคนเข้าเมืองเชียงแสน/เชียงของ พร้อมคณะ

โดยศาลหลักเมืองเชียงของนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนสามารถไปเคารพสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนโดยทั่วไป